Loading...
Wie Wij Zijn2018-10-31T18:10:27+00:00

DE DEUR ROTTERDAM-ZUID

Evangelie Gemeente De Deur Rotterdam-Zuid behoort tot de Nederlandse Fellowship genaamd ‘De Deur’ die bestaat sinds 1981.

Een klein groepje bekeerde christenen uit Steenwijk, hoofdzakelijk jong-volwassenen, kwamen in contact met pastor Wayman Mitchell. Pastor Mitchell, een discipelmaker en kerkplanter, die onder zijn visie wereldwijd al meer dan 2500 kerken stichtte, nam de kleine kerk onder zijn vleugels. De kerk verhuisde naar Zwolle, groeide en begon echtparen uit te zenden naar andere steden om daar ook weer kerken te beginnen. Door de ‘De Deur zendelingen’ zijn nu meer dan 60 kerken in Nederland en ca.30 kerken in andere landen begonnen. Overal in de wereld wordt het goede nieuws van Jezus Christus verspreid.

De Deur Rotterdam-Zuid is een groeiende dynamische kerk, waar jonge mensen enthousiast voor God leven.

Jij bent ook van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken

WAT WIJ GELOVEN

Wij geloven dat ieder mens een zondaar is, maar dat God iedereen liefheeft. In Zijn genade zond Hij Zijn Zoon Jezus naar de wereld om, geboren uit een maagd, te sterven aan een kruis. Jezus was het plaatsvervangend offer voor onze zonden. Na drie dagen stond Hij op uit de dood en nu zit aan de rechterhand van God. Wij geloven Jezus de Enige weg is tot de hemelse Vader en dat ieder mens zich tot Hem moet bekeren en zich moet laten dopen door onderdompeling in water om niet verloren te gaan.

Wij geloven dat niemand buiten Gods genade is en dat een ieder die Hem aanroept behouden zal worden.

RYAN EN KAYLEIGH VAN VLIET

Ryan en Kayleigh zijn vanuit De Deur Den Haag uitgezonden. Samen met hun zoontje Jake vertellen zij iedereen in Rotterdam het goede nieuws van Jezus Christus.

Geloof

Hoop

Liefde

De Deur is een beweging van pinksterkerken die wereldwijd het evangelie preken, discipelen trainen en echtparen uitzenden in steden en landen van de wereld.

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis

Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Iedere Zondag 1u en 18u